logo

 

 

Responsible Food Advertising Platform      

 

 

Engagementen van de Belgische voedingsindustrie en –handel m.b.t.
reclame en marketing gericht op kinderen

De Belgische voedingsindustrie en -handel verbinden er zich vrijwillig toe om op een verantwoorde manier reclame te voeren. Alle ondernemingen van de sector hebben zich in dat kader verbonden tot naleving van de reclamecode voor voedingsmiddelen.

Naar analogie met de “EU Pledge”, een Europees initiatief dat over de hele wereld bekend is en wereldwijd erkenning oogst, stellen de Belgische voedingsindustrie en -handel nu een aantal bijkomende verbintenissen voor op Belgisch niveau onder de vorm van de Belgian Pledge.

Belgian Pledge

Door zich akkoord te verklaren met de “Belgian Pledge” onderschrijven de deelnemende bedrijven de engagementen van de zogenaamde EU Pledge. Deze houden o.m. in dat de deelnemende bedrijven op TV, radio, in de pers en op het internet geen reclame maken voor voeding en dranken die gericht is tot kinderen jonger dan 12 jaar, behalve voor producten die voldoen aan specifieke nutritionele criteria. Deze criteria zijn te vinden op: http://www.eu-pledge.eu

Voor de betrokken ondernemingen kadert deze stap in de continue inspanningen die de hele sector levert ter bevordering van verantwoorde marketingpraktijken. Zij hopen op uitbreiding van deze inspanningen naar alle ondernemingen van de sector om op die manier bij te dragen tot de promotie van een gezonde en evenwichtige levensstijl.

EU Pledge

De EU Pledge is een vrijwillig initiatief van een aantal toonaangevende bedrijven uit de drank- en voedingsindustrie om de wijze waarop ze zich via reclame tot kinderen richten te veranderen. Zo willen ze inspelen op de oproepen die de Europese instellingen hebben gelanceerd om via hun commerciële communicatie ouders te helpen bij het kiezen van de juiste eetgewoonten en levensstijl voor hun kinderen.

Het EU Pledge-programma wordt gesteund door de internationale beroepsvereniging van adverteerders, de World Federation of Advertisers.

Twee grote engagementen

1. Geen reclame voor voeding en dranken gericht op kinderen jonger dan 12 jaar op tv, radio, pers en internet, behalve voor producten die voldoen aan specifieke nutritionele criteria op basis van erkend wetenschappelijk bewijs en/of toegepaste nationale en internationale dieetrichtlijnen.

2. Geen communicatie over producten in basisscholen, behalve in de scholen waar de directie er specifiek naar vraagt of er uitdrukkelijk mee akkoord gaat omwille van educatieve doeleinden.

Dat zijn de gemeenschappelijke minimumnormen waarmee we gezamenlijk kunnen nagaan of iedereen zich aan de engagementen houdt en verantwoordelijk handelt. Elk bedrijf kan beslissen normen die nog verder gaan dan deze gemeenschappelijke regels te hanteren.

De EU Pledge werd in december 2007 gelanceerd in het kader van het EU Platform over Voeding, fysieke activiteit en Gezondheid, het forum van diverse belangengroepen dat in 2005 werd opgericht door Markos Kyprianou, voormalig Eurocommissaris voor Volksgezondheid en Consumentenbelangen. Dit platform wil belanghebbenden stimuleren om via nieuwe initiatieven een gezonde levensstijl in Europa te promoten. In de context van het EU Platform is het engagement van de EU Pledge in handen van de World Federation of Advertisers (WFA), dat het programma ook steunt.

De deelnemende bedrijven vertegenwoordigen samen ruim twee derde van de marketinguitgaven voor voeding en drank in de EU. Het initiatief staat open voor alle drank- en voedingsbedrijven die actief zijn in Europa en bereid zijn om de engagementen van de EU Pledge na te leven.


Verdergaande engagementen in 2012

Uitbreiding van de doelgroepcriteria

Initieel verbonden de bedrijven die deelnemen aan de EU Pledge zich ertoe om geen reclame te maken voor producten gericht op kinderen jonger dan 12 jaar (behalve voor producten die voldoen aan specifieke nutritionele criteria). "Reclame gericht op kinderen jonger dan 12 jaar" werd gedefinieerd als reclame maken voor kijkers, luisteraars en lezers van media waarvan de doelgroep voor minstens 50 % bestaat uit kinderen jonger dan 12 jaar.

De deelnemende bedrijven hebben die drempel nu nog verlaagd, waardoor de doelgroep voortaan maar voor 35 % meer moet bestaan uit kinderen jonger dan 12 jaar. Dankzij die lagere drempel zal de EU pledge nog meer mediakanalen met een breed jongerenpubliek dekken.

Uitbreiding van het online gebeuren

Bovendien was de EU Pledge rond online media aanvankelijk alleen van toepassing op reclame op websites van derden. Vanaf 1 januari 2012 zullen alle deelnemende bedrijven deze engagementen ook toepassen op hun eigen websites. Dankzij dit bredere toepassingsveld, zal in de praktijk de EU Pledge zowat het hele online marketing gebeuren omvatten.

Productcommunicatie in basisscholen

Geen communicatie over producten in basisscholen, behalve in de scholen waar de directie er specifiek naar vraagt of er uitdrukkelijk mee akkoord gaat omwille van educatieve doeleinden.