logo

 

 

Responsible Food Advertising Platform      

 

 

Verantwoorde reclame en marketing naar kinderen

De ondertekenaars van de Belgian Pledge nemen het engagement om geen reclame meer te maken gericht op kinderen onder 12 jaar tenzij voor voedingsmiddelen en dranken, die beantwoorden aan specifieke nutritionele criteria. Op die manier wensen de bedrijven die tot de Belgian Pledge toetreden hun verantwoorde houding op het vlak van marketing naar kinderen beter bekend te maken.

België is toonaangevend

Met deze Belgian Pledge en met haar reclamecode voor voedingsmiddelen is België een Europese koploper. Wij zijn na Zwitserland en Portugal het derde Europese land dat een nationale pledge lanceert.

De onderschrijvende bedrijven

De bedrijven die toetreden tot de Belgian Pledge en haar engagementen zijn: