Engagementen

Naar analogie met de “EU Pledge”, een Europees initiatief met internationale bekendheid, lanceerden de Belgische voedingsindustrie en -handel in 2012 de Belgian Pledge. Na 5 jaar Belgian Pledge werd in 2017 een volgende stap genomen. De geselecteerde media waarop de Belgian Pledge van 2012 van toepassing was (TV, drukwerk, online (bedrijfswebsites) en basisscholen), werden  uitgebreid met radio, bioscoop, bedrijfsprofielen op sociale media, DVD/CD-ROM, direct marketing, product placement, interactieve spelletjes, outdoor marketing, mobile en SMS marketing. Sinds 2020 is de derde editie van de Belgian Pledge van toepassing en die legt de lat opnieuw hoger. De Belgian Pledge 3.0 voorziet drie wijzigingen, namelijk de verstrenging van de voedingskundige criteria, de introductie van een nieuw klachtensysteem en een uitbreiding van het toepassingsgebied naar online influencers.

Concrete engagementen

De engagementen werden vertaald in een overeenkomst. Dit betekent dat ondernemingen die deze overeenkomst tekenen:

  1. Enkel producten adverteren naar kinderen jonger dan 12 jaar toe die beantwoorden aan strenge voedingskundige criteria of geen producten adverteren naar kinderen toe jonger dan 12 jaar, ongeacht criteria.
  2. Voor bepaalde producten nooit reclame maken naar kinderen jonger dan 12 jaar, zoals bijvoorbeeld voor chocolade, snoepjes, frisdranken en confituur.
  3. Geen communicatie doen over producten in basisscholen, behalve in de scholen waar de directie er specifiek naar vraagt of er uitdrukkelijk mee akkoord gaat omwille van educatieve doeleinden.

Punten 1 , 2 en 3 zijn de gemeenschappelijke minimumnormen. Elk bedrijf kan beslissen om normen te hanteren die nog verder gaan dan deze gemeenschappelijke regels.

Toepassingsgebied van de engagementen

De principes zoals hierboven vermeld, hebben betrekking op marketing communicaties voor voeding en dranken specifiek gericht op kinderen jonger dan 12 jaar in geselecteerde media.

Met specifiek gericht op kinderen onder de 12 jaar wordt bedoeld: een publiek dat voor 35% en meer bestaat uit kinderen jonger dan 12 jaar. Indien de leeftijdsverdeling van het publiek moeilijk te bepalen is, dan kan de onderneming andere factoren in overweging nemen, zoals de algemene indruk van de communicatie (aantrekkelijkheid naar kinderen toe), acties die ondernomen worden die de toegang voor kinderen beperken en de demografische doelstelling gebaseerd op het mediaplan van de onderneming. 

Verpakkingen en reclame in de winkel vallen niet onder de Belgian Pledge maar wel onder de reclamecode.