Klachtenprocedure

De Belgian Pledge laat consumenten en organisaties toe om een klacht in te dienen, wanneer zij denken of vermoeden dat de leden van de Belgian Pledge hun engagementen niet nakomen.  

Dit klachtensysteem komt er ter aanvulling van de jaarlijkse monitoring. Gedurende de looptijd van de Belgian Pledge 3.0 (vanaf 24 maart 2021 tot 18 juni 2023) zullen we de nieuwe klachtenprocedure uittesten. We stellen daarbij de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) aan als onafhankelijke experten om de gegrondheid van de klachten te beoordelen.  

Hun uitspraken worden gepubliceerd op de website van JEP en via deze link heeft u er toegang toe.  

Na evaluatie, zullen we op het einde van de testfase beslissen om deze klachtenprocedure al dan niet definitief te behouden.  

Hoe wordt jouw klacht behandeld?