Ontvankelijkheidsvoorwaarden

Voordat je een klacht indient, kijk je best na of jouw klacht binnen het toepassingsgebied van de Belgian Pledge valt en bijgevolg ontvankelijk is.

  • Welke klachten vallen binnen het toepassingsgebied van de Belgian Pledge? Klachten moeten betrekking hebben op de marketing van bedrijven die de Belgian Pledge ondertekend hebben. Specifiek moet het gaan over marketing waarvan je van mening bent dat ze gericht is naar kinderen jonger dan 12 jaar, op TV, op de radio, in drukwerk, online (bedrijfswebsites, social media, apps, inclusief influencer marketing), in de bioscoop, op DVD/CD-ROM, via interactieve spelletjes, direct marketing, product placement of outdoor marketing, via mobile of SMS marketing. Ook de marketing in basisscholen is opgenomen in de scope. Opdat een klacht ontvankelijk zou zijn, moet de marketingcommunicatie gaan over een product zoals bijv. chocolade, snoepjes, frisdranken en confituur, waarvoor er geen reclame mag gemaakt worden naar kinderen jonger dan 12 jaar. Ofwel moet het gaan over producten die niet voldoen aan de EU Pledge Nutrition Criteria.
  • Wat valt er niet onder? Verpakkingen, in-store, point of sale, evenementiële marketing alsook enige vorm van marketingcommunicatie die niet onder de directe controle valt van de onderneming (zoals user-generated content), vallen buiten de scope van de Belgian Pledge. Ook marketing van bedrijven die de Belgian Pledge niet ondertekend hebben, valt buiten de engagementen van de Belgian Pledge. Voor meer informatie over de scope van de Belgian Pledge kan je steeds de EU Pledge implementation guidance note raadplegen.

Het secretariaat van de Belgian Pledge behandelt geen:

  • mondelinge klachten (tenzij ze door een schriftelijk document bevestigd worden);
  • klachten die geen betrekking hebben op een precies feit en die eerder vaag en/of een algemene kritiek zijn;
  • klachten die betrekking hebben op de inhoud van de engagementsverklaring Belgian Pledge 3.0;
  • klachten naar aanleiding van een vroegere klacht die al werd behandeld en waarvoor geen enkel nieuw element wordt ingeroepen.