Voedingssector breidt engagement voor verantwoorde reclame naar kinderen uit

De Belgian Pledge is sinds 2012 het antwoord van de voedingssector op de terechte vraag naar verantwoorde reclame naar kinderen. Met dit zelfregulerend initiatief nemen deelnemende voedingsbedrijven, handelaars, restaurantketens en cateraars duidelijke engagementen op rond reclame naar kinderen jonger dan 12 jaar. Deze engagementen spelen bovendien in op het snel veranderende mediagebruik van kinderen. Fevia, Comeos en UBA lanceren in 2020 de Belgian Pledge 3.0, met onder andere verstrengde voedingskundige criteria en een uitbreiding naar online influencers.

Obesitas en overgewicht vormen een complexe maatschappelijke uitdaging. De voedingssector neemt daarin haar verantwoordelijkheid op, onder meer op het vlak van reclame en marketing. Omdat kinderen jonger dan 12 jaar nog niet voldoende kritisch kunnen omgaan met reclame en marketing lanceerden Fevia, Comeos en UBA in 2012 het vrijwillig initiatief de Belgian Pledge. De ondertekenaars nemen daarin engagementen om reclame te beperken voor producten die niet voldoen aan specifieke nutritionele criteria en die engagementen laten ze door onafhankelijke partners controleren.

De initiële engagementen gingen over reclame op tv, op scholen en op de website van de bedrijven. Als zelfregulerend initiatief blijft de Belgian Pledge evolueren en speelt het - sneller dan wetgeving dat zou kunnen – in op het veranderende mediagebruik van kinderen. Zo kwam er in juni 2017 een uitbreiding naar 9 bijkomende kanalen waaronder bedrijfsprofielen op sociale media zoals Facebook en Youtube, interactieve spelletjes en mobile en SMS marketing.

En die zelfregulering werkt! Op de website van de Belgian Pledge staat het rapport van de TV- monitoring 2018 en de online monitoring 2019. Het rapport, waaraan onafhankelijke experts meewerkten, toont aan dat de leden van de Belgian Pledge hun engagement zeer goed nakomen. Met de Belgian Pledge 3.0 versie gaan we nu nog een stapje verder.

Wat is er nieuw in de 3.0 overeenkomst?

In 2020 lanceren Fevia, Comeos en UBA de Belgian Pledge 3.0, die op drie vlakken nieuwe stappen neemt:

Strengere voedingskundige criteria

De Belgian Pledge laat enkel marketing en reclame toe (naar kinderen jonger dan 12 jaar) voor producten die voldoen aan specifieke voedingskundige criteria. Door bedrijven toe te laten om voor deze producten wel reclame te maken motiveert de Belgian Pledge hen om te investeren in innovatie en op deze manier kinderen en ouders te helpen om keuzes te maken die passen in een gezonde, evenwichtige levensstijl. We leggen de lat nu nog wat hoger door naar analogie met de EU Pledge strengere criteria op te nemen voor ontbijtgranen, kaas, sauzen, soep, yoghurt, chips, pasta, nootjes en maaltijden voor kinderen. De nieuwe criteria vind je hier.

Een nieuw klachtensysteem

In navolging van de EU Pledge testen we een nieuw klachtensysteem uit. De testfase van het  klachtensysteem zal plaatsvinden gedurende de looptijd van de Belgian Pledge 3.0 en zal voorzien worden ter aanvulling van de jaarlijkse monitoring. We zullen onafhankelijke expertise aanstellen voor de beoordeling van de klachten en de beslissingen publiceren op de website van de Belgian Pledge. Na evaluatie door Fevia, Comeos en UBA en met inspraak van de leden van de Belgian Pledge, zullen we op het einde van de testfase beslissen om deze klachtenprocedure al dan niet definitief te behouden.

Ook influencers in de scope

Naast bedrijfswebsites en bedrijfseigen ‘social media profiles’ komen ook influencers in de scope van de Belgian Pledge. Daarmee spelen we in op het snel veranderende mediagebruik van kinderen. We stellen daarbij twee voorwaarden. Ten eerste moet de online influencer een vergoeding ontvangen van de onderneming, en ten tweede moet de onderneming controle hebben over de communicatie.